logo
moto
visnje
h2

Zašto Dalmacija?

Višnja maraska već preko 500 godina raste gotovo isključivo na dalmatinskoj obali. Danas se ove višnje doduše sade i u nekim drugim zemljama jugoistočne Europe, ali samo u Dalmaciji postižu najveću kvalitetu, što je u više navrata i znanstveno dokazano.

Dalmacija krajobrazno i biološki spada u najraznolikije regije Europe. Najveći dio od 5.835 km hrvatske jadranske obale nalazi se u Dalmaciji. Tu se također nalazi i najveći broj od 1.246 hrvatskih otoka i grebena, kao i Dinaridi – najveće kraško područje u Europi.